آغاز ثبت نام در مدارس حکومتی در ابوظبی

0
481

وزارت تربیت و تعلیم ابوظبی از آغاز ثبت نام برای سال جدید تحصیلی ۲۰۱۸_۲۰۱۹ در مدارس حکومتی خبر داد.

ثبت نام از تاریخ ۱۸/۰۲/۲۰۱۸ شروع و تا تاریخ ۲۹/۰۳/۲۰۱۸ ادامه خواهد داشت.

شبکه خبری عمید الامارات