افتتاح دبی فریم (Dubai Frame)

0
865

از ابتدای سال میلادی تا کنون، ۲۰ هزار بازدیدکننده از “دبی فریم (قاب دبی)” دیدن کردند.
بر اساس گزارش مدیر مراکز تفریحی در شهرداری دبی، ۲۵۰ میلیون درهم هزینه ساخت این پروژه بود.