افتتاح سه پل جدید، در خیابان فرودگاه (شارع المطار)

0
1155

مدیر کل و رئیس هیئت مدیره راه و ترابری دبی از افتتاح سه پل جدید خبر داد که روز جمعه ۲۷ اپریل افتتاح شدند.

با افتتاح این سه پل، کلیه پل هایی که از “شارع المطار” می گذرند، قابل تردد و استفاده رانندگان خواهند بود که ظرفیت آن ها ۵۰۰۰ خودرو می باشد و همچنین مسیر ها از نظر سلامت راه نیز ایمن تر از گذشته خواهند شد.

الامارات الیوم