به زودی امکان پرداخت هزینه پارکینگ با کارت “نول” در گوشی های اندروید.

0
505