طرح درمانی “مسافر”، درمان ۱۰ بیمار را پوشش می دهد

0
1683

بر اساس اعلام وزارت امور خارجه و همکاری های بین المللی، طرح “مسافر” که جهت همکاری های انساندوستانه و با همکاری شرکت بیمه “ضمان” پایه گذاری شد، درمان ۱۰ بیمار اماراتی را خارج از کشور، تحت پوشش قرار خود قرار می دهد.

پوشش بیمه از لحظه سوار شدن بیمار در هواپیما تا لحظه برگشت وی به کشور امارات عربی متحده را شامل می شود.

اجرای طرح “مسافر” جهت رفاه حال بومیان امارات و ارائه خدمات بهداشتی- درمانی به آن ها در سراسر جهان، می باشد.

الامارات الیوم