۳ هزار درهم جریمه رها کردن خودروی پارک شده به مدت طولانی

0
356

دایره شئون شهرداری و حمل و نقل در ابوظبی، طرح گسترده شناسایی خودروهای رها شده را آغاز نمود. اجرای این طرح به منظور حفظ زیبایی شهر می باشد و رها کردن خودروها بدون شستشو منجر به جرایم مالی یا توقیف خودرو می گردد.