چگونه فرهنگ سازمانی قوی ایجاد کنیم

0
2379

صرف‌¬نظر از این‌¬که قرار است یک کسب‌¬وکار چه جایگاهی را برای خود ایجاد کند، یکی از عوامل منحصر ¬به ‌¬فرد بودن یک کسب‌¬و¬کار، فرهنگ آن است.
هنگامی که طرح یک کسب¬ و¬کار بزرگ ریخته می‌¬شود، طراحان آن وقت زیادی را صرف برنامه‌-ریزی بودجه و استخدام کارمندان می¬‌کنند. آن¬ها حتی ممکن است برای تبلیغ محصول یا خدمات خود دست به راه¬‌اندازی شبکه¬‌های اجتماعی بزنند.
فرهنگ محیط کار به عنوان سبک و روش منحصر به فردی برای هر شرکت تعریف می‌¬شود. فرهنگ بر هر چیزی، از شیوه¬‌های استخدامی گرفته تا میزان تعهد شغلی در یک شرکت تاثیر می¬‌گذارد.
مسلما آن¬چه برای یک کسب‌¬وکار خاص نتیجه‌بخش است برای دیگری نتیجه خاصی نخواهد داشت. راه¬‌حل واحد و جامعی برای ایجاد فرهنگ سازمانی «کامل» وجود ندارد، ولی عواملی در پرورش فرهنگ منسجم و سازنده در یک شرکت تاثیرگذارند.
تعیین اهداف و نقش‌¬ها به صورت مشخص
حقیقت مشترک میان همه‌¬ی محیط‌¬های کاری آن است که کارمندان احساس کنند همکاری‌شان در آن محیط ارزشمند تلقی می‌¬شود. چنانچه یک مدیر صریحا اهداف کارمندان و وظایف مربوط به آن¬ها را عنوان نکند، می¬‌تواند به سرعت باعث از بین رفتن این احساس شود.

احترام بگذارید، احترام ببینید
اگرچه این مسئله یک امر بدیهی است، اما هم¬چنان شمار زیادی از سازمان¬‌ها این اصل را رعایت نمی¬کنند. به جای اجتناب از اختلاف و ناسازگاری کارمندان، صرف¬نظر از هر موقعیت، سعی کنید شرایط را از پیش مدیریت کنید.
تلاش برای برقراری احترام متقابل
حتی سازمانی که به صورت سنتی فاقد این شرایط است، به راحتی با رعایت اصولِ انسانیِ احترام و همدلی ممکن است بتواند کاملا تغییر رویه دهد. یکی از بدترین جنبه¬‌های یک شرکت ناموفق، عدم وجود ارتباط میان افراد آن شرکت است، بنابراین مطمئن شوید که فرهنگ سازمانی شما می¬تواند فضای ارتباط آزاد را از طریق احترام متقابلِ سازگار ارائه دهد.
قدردانی از دستاوردها
هر پیروزی، اعم از کوچک یا بزرگ، باید مورد قدردانی قرار گیرد. بخشی از فرآیند ایجاد احترام و اعتماد متقابل مطلع کردنِ هماهنگ کارمندان در مورد ارزش همکاری¬‌های آن¬هاست.
افراد خود را بشناسید
بخشی از یک فرهنگ کاری سالم وجود همدلی میان کارمندان و مدیران است. به عنوان یک مدیر، شناختن کارمندان به شما امکان ارزیابی نقاط ضعف و قوت و همین¬طور نوع شخصیت آن-ها را می¬دهد. برخی مدیران برای شناخت بیشتر کارمندان خود حتی از آن¬ها آزمون شخصیتی می¬گیرند.
ایجاد ارتباط نکته¬ای کلیدی است
در پایان، آن¬چه که یک فرهنگ سازمانی قوی را از یک فرهنگ شکست¬‌خورده متمایز می¬کند، عمق ارتباطاتی است که در آن شرکت ایجاد می¬شود. فضای طاقت¬فرسا و پراضطراب یک دفتر ایجاد حس همدلی را دشوار می‌کند، و در نتیجه آن را دچار فرهنگی بیمار خواهد کرد.