لزوم خلق ایده های جدید برای ایجاد فضای امن اقتصادی

0
1710

جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایجاد فرصت برابر ، شفاف سازی و عدم تغییرات سریع قوانین و مقررات اقتصادی را از مهم ترین مولفه های امنیت اقتصادی عنوان کرد.
وی ادامه داد: هنگامی که از واژه امنیت صحبت می شود مفهوم کلی آن که حفظ جان است به ذهن ما می رسد اما امنیت دارای ابعاد مختلف از جمله امنیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و … است .
جانشین فرمانده ناجا تصریح کرد: در موضوع امنیت اقتصادی شاید تصور بر این باشد که صرفا امنیت سرمایه گذار ، سرمایه، برخورد با مجرمان و … مدنظر است اما امنیت اقتصادی مجموعه ای از مولفه ها را شامل می شود که یکی از مهم ترین این مولفه ها، ایجاد فرصت برابر است.
سردار مومنی با تأکید بر اینکه فرصت برابر از مهم ترین مولفه های امنیت اقتصادی است، بیان داشت: فرصت برابر باید برای همه ایجاد شود؛ در جایی که منابع محدود است باید رقابت صورت بگیرد که مهم ترین آن ایجاد فرصت برابر است.
وی دیگر مولفه های مهم در امنیت اقتصادی را شفافیت و علنی بودن قوانین و مقررات در فعالیت های اقتصادی بیان
باثبات بودن قوانین و مقررات اقتصادی در ایجاد امنیت و آرامش این حوزه نقش مهمی دارد اما این بدین معنا نیست که قوانین غیرقابل تغییر است زیرا دنیا در حال تحول است از این رو قوانین هم باید به روز باشد.