پیغام مثبت دلار به ثبات بازار ارز

0
1794

لایحه بودجه سال۹۵ درحالی که در ماه گذشته به مجلس تقدیم شد، اکنون به پیشنهاد نمایندگان مجلس و ضرورتی که ازسوی کرسی‌داران بر آن تاکید می‌شود، در آستانه تصویب چند دوازدهمی است.
همان‌طور که به عقیده کارشناسان اقتصادی، تمدید برنامه پنجم از همان ابتدا به واقعیت نزدیک‌تر بود، لایحه بودجه نیز باوجود تاکید دولتی‌ها و محمدباقر نوبخت در نشست‌های اخیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در برابر تصویب در سال جاری ناکام ماند و کار به تصویب بودجه چند دوازدهمی رسید تا در سال۹۵ نسبت به تصویب کلیت لایحه بودجه اقدام شود با عبور از حواشی تصویب لایحه بودجه، آنچه بیش از هر چیز حائزاهمیت است، امکان تحقق اعداد و ارقامی است که دولت در پیشنهادهای خود در لایحه ارائه شده به مجلس گنجانده است. ارقامی که دررابطه با قیمت نفت و نرخ تسعیر ارز، اختلاف‌نظر کارشناسان اقتصادی را در پی داشته است.
درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال۹۵، ۱۰۱هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که باتوجه به کاهش قیمت نفت، بناست در تامین منابع بودجه به کمک دولت بیاید

آیا نرخ ارز ۲۹۹۷تومانی در لایحه بودجه۹۵، با درنظر داشتن ارز ۳۶۰۰تومانی بازار فعلی، رقم غیرمنطقی به‌نظر نمی‌رسد؟
نرخی که دولت برای تسعیر درنظر می‌گیرد صرفا برای ایجاد تعادل در حساب‌های بودجه است و الزامی در قیمت ارز در بازار ایجاد نمی‌کند. همان‌طور که در بودجه سال جاری نیز باوجود نرخ ارز حدود ۲۵۰۰تومانی در بودجه، در ماه‌های پایانی سال شاهد فروش ارز با نرخ ۳۰۰۰ و ۳۰۱۰تومان ازسوی دولت هستیم، به همین جهت روشن است که نرخ بودجه‌یی ارز الزامی برای دولت و بازار به وجود نمی‌آورد و تنها برای تعادل بودجه است. البته پیشنهاد نرخ دلار ۲۹۹۷تومانی در لایحه بودجه۹۵ ازسوی دولت ممکن است پیغامی برای بازار داشته باشد و آن هم ثبات نرخ در بازار ارز است که البته باتوجه به نرخ بازار این احتمال کمتر قابل تحقق خواهد بود.