چرا همه ارز تک‌نرخی را به‌دولت توصیه‌می‌کنند؟

0
1425

اقتصاددان ها تک نرخی کردن ارز را از مهمترین برنامه های دولت می داننند و توصیه می کنند که دولت در سال آینده بر این امر اهتمام بورزد.
تقرییا همگی به مبدا شروع چند نرخی شدن ارز اگاه هستیم؛ در دولت یازدهم پس از اصلاحات اقتصاد تورمی، کاهش نرخ تورم هدف قرار گرفت و حالا دولت اعلام می کند که ایستگاه بعدی دولت تلاش برای تک نرخی کردن ارز است. برنامه ای که شاید به این آسانی ها قابل اجرا نباشد، اما دولت یازدهم باید سال آینده در کنار اجرای برنامه های جذب سرمایه خارجی، نسبت به ساماندهی بازار ارز اقدام کند در غیر اینصورت سرمایه گذار خارجی به بازار چند نرخی ورود نخواهد کرد.

مسعود دانشمند در این رابطه گفته بود:”نرخ بهره تابع بازار است. هیچ دستوری از بانک مرکزی نمی تواند نرخ بهره را کاهش دهد، بنابراین زمانی که بانک مرکزی دستور دهد که نرخ بهره را کاهش دهید، سرمایه ها از بانک ها خارج می شوند و به بازار غیررسمی می روند و اگر سرمایه ها وارد بانک های غیررسمی شوند، سپرده های بانک ها کاهش پیدا می کند.”

فاطمه مقیمی رئیس کمیسیون اخلاق کسب و کار اتاق بازرگانی نیز درباره تک نرخی کردن ارز اظهار کرده بود :”با تک نرخی کردن ارز بازار مسدودی می تواند ایجاد شود و قیمت ثابتی روی نرخ ارز قرار می گیرد،در نتیجه پیش بینی های مربوط به معاملات تجاری یا تبادلات تجاری می تواند قابلیت این را داشته باشد که برای دراز مدت یک بازرگان قیمت تمام شده خودش را محاسبه کند.”

اشتراک
مقاله قبلیآیس کافی
مقاله بعدیدانا و نادان