کاهش نرخ سود بانکی خانه را گران می‌کند؟

0
1130

کاهش نرخ سود بانکی چه در بخش سپرده‌ها و چه نرخ سود سپرده‌های بانکی از ابتدای دولت یازدهم در دستور کار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قرارگرفت و در دو نوبت نرخ سود بانکی کاهش یافت و در حال حاضر هم کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از ۲۰ به ۱۸درصد و کاهش نرخ سود تسهیلات از ۱۸ به ۱۶درصد در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد.

کاهش نرخ سود بانکی هم در بخش سود سپرده‌ها و هم سود تسهیلات، چند اثر در بازار مسکن می‌گذارد که در دو نوبت قبل برخی از این آثار از جمله افزایش نرخ اجاره بها در بازار دیده شد اما با توجه به نزدیک شدن به دوره رونق، عده‌ای نگران اثرات تورمی کاهش نرخ سود بانکی در بازار مسکن هستند.