آیا ستاره دریایی، چشم دارد؟

ستاره دریایی یا ماهی ستاره ای، حیوانی پوست اسفنجی و دارای زایده های بازو مانند و پهنی است که به بدنش چسپیده اند. بیش تر گونه های ماهی های ستاره ای دارای پنج...

چرا نیش پشه، خارش دارد؟

فقط ماده برخی از گونه های پشه، به انسان و سایر حیوانات، حمله ور می شود و نیش می زند. پشه ها در اصل گاز نمی گیرند، زیرا قادر به باز کردن آرواره هایشان...

رومیان و چینیان

نقاشان چینی با نقاشان رومی در حضور پادشاهی، از هنر و مهارت خود سخن می‌گفتند و هر گروه ادعا داشتند که در هنر نقاشی بر دیگری برتری دارند. شاه گفت: ما شما را امتحان...

Advertisement

Ertebat Facebook 300×250
fake-3-300×250
Bluebox 300×250

محبوب ترین ها

جدید ترین ها