دخالت در فرآیند انتخاب طبیعی درختان قاره اروپا نقش قابل توجهی در افزایش دمای زمین داشته است

0
2157

دانشمندان معتقدند که دخالت در فرایند انتخاب طبیعی درختان قاره اروپا از سال ۱۷۵۰ میلادی نقش قابل توجهی در افزایش دمای زمین داشته است.
دانشمندان اروپایی با مطالعه گسترده بر روی عوامل طبیعی موثر در افزایش دمای زمین دریافتند که یکی از عوامل موثر در این روند غیرطبیعی توسط بشر و با انتخاب گونه‌های درختان مورد نیاز انجام شده است.

محققان معتقدند مهم‌ترین عامل افزایش دمای زمین دخالت انسان در روند انتخاب طبیعی گیاهان و جایگزینی تدریجی مخروطیان به جای درختان پهن‌برگ از سال ۱۷۵۰ میلادی تا دوره‌ کنونی است.

درختان پهن برگ مثل بلوط در مقایسه با درختان مخروطی مثل کاج و صنوبر رنگ روشن‌تری دارند و گرمای کمتری جذب می‌کنند که در نهایت با جایگزینی تدریجی این درختان با گونه‌های تیره‌تر، گرمای بیشتری جذب شده و دمای زمین افزایش یافته است.

در این مطالعه مشخص شد که فضای سبز اروپا در فاصله یک قرن (سال‌های ۱۷۵۰ تا ۱۸۵۰) حدود ۱۹۰ هزار کیلومتر مربع کاهش یافته است.

پس از اجرای سیاست‌های حفظ محیط زیست در اروپا و افزایش ۳۸۶ هزار کیلومتر مربع به اراضی جنگلی این قاره، وسعت جنگل‌ها حتی در مقایسه با دوران پیش از انقلاب صنعتی حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است، با این حال دمای زمین نیز افزایش یافته است.

پژوهشگران پس از آمارگیری و تخمین سن توده‌های جنگلی قاره سبز دریافتند که حدود ۸۵ درصد از فضای سبز اروپا توسط انسان انتخاب شده که گرم شدن دمای زمین یکی از دلایل سرکوب فرایند انتخاب طبیعی و دخالت انسان در طبیعت است.