گلدانی که سموم خانه را کاهش می دهد!

0
1002

این گلدان کوچک ۸۵ درصد سموم خانه شما را کاهش میدهد
گیاهان میتوانند با تولید اکسیژن شرایط محیطی را برای زندگی انسان بهتر کنند. به همین دلیل محققان گلدان جدیدی به نام Clairy را طراحی کردهاند: یک گیاه آپارتمانی کوچک که درون یک گلدان سرامیکی دارای فن کاشته شده است و میتواند سموم موجود در هوا را مکش کند.

گلدان Clairy برای کاهش سموم خانه

ناسا مدتی پیش با انجام یک مطالعه مجموعهای از گیاهانی را معرفی کرد که میتوانند در کاهش آلایندههایی همچون بنزن، فرمالدئید و تری کلرواتیلن تا حد زیادی موثر باشند. عوامل مختلفی همچون رنگ، فرش، اسباب بازی های پلاستیکی، مواد شوینده، مبلمان و غیره میتوانند موجب آلودگی هوای داخلی خانه شوند.

گلدان Clairy میتواند سموم موجود در هوا را مکش کند
زمانی که در معرض این آلایندههای هوای داخلی قرار میگیریم دچار مشکلات پزشکی موقت همچون سوزش چشمها، بینی و گلو میشویم. این آلایندهها هم چنین میتوانند موجب تشدید علایم بیماریهایی همچون آسم شوند.
به همین دلیل است که گلدان Clairy میتواند تا حد زیادی مانع از این شود که افراد در معرض این سموم قرار بگیرند.

گلدان Clairy چگونه می تواند سموم هوا را کاهش دهد؟
طراحان Clairy، چند گیاه را که توسط ناسا در زمینه کاهش آلایندهها و سموم هوا تایید شدهاند، انتخاب کردهاند. اما یک گیاه نمیتواند به تنهایی تاثیر اثربخشی بر حجم زیاد سموم موجود در هوا داشته باشد. به این ترتیب طراحان این گیاهان را درون گلدانهای دست سازی کاشته اند که دارای یک فن داخلی است و میتواند هوا را به داخل خاک مکش کرده و درنتیجه گلدان نقش فیلتر را برای هوای خانه ایفا میکند.