شهرداری العین، مقادیری ماده مخدر “نسوار” را نزد ۴ شخص کشف و ضبط نمود

0
1080

اداره بازرسی در شهرداری العین، اخیرا مقادیری ماده مخدر نسوار که ترویج و استفاده از آن، ممنوع است در منطقه صناعیه کشف و ضبط نمود.
اداره بازرسی، برای دستگیری افرادی که این ماده مخدر را به همراه داشتند، برای از بین بردن مواد مخدر و دستگیری مجرمان، با ارگان های مسئول تماس گرفتند.
مدیر اداره شهرداری العین، تأکید خود را نسبت به حساسیت موضوع بازرسی دوره ای اعلام نمود تا طرح های بازرسی با هماهنگی واحدهای مسئول، با دقت انجام شود.
الامارات الیوم