محاکمه کارمند بانکی به اتهام دادن اطلاعات ۲۵۰۰ مشتری بانک به کلاهبرداران

0
1014

دادگاه جنایی دبی، پنج متهم که چهار نفر از آن ها متواری شدند را محاکمه می نماید. آن ها متهم هستند که با جعل و کلاهبرداری و از طریق همکاری کارمندی زنی که اطلاعات ۲۵۰۰ نفر از مشتریان بانک را به آن ها داده، ۱۲۲ هزار درهم از حساب یکی از مشریان، برداشت کردند.
اطلاعاتی که این کارمند در اختیار کلاهبرداران قرار داده شامل، تاریخ تولد، میزان موجودی شماره کارت اعتباری می باشند، که یکی از سارقان هویت مجهول، پس از دریافت این اطلاعات اقدام به سرقت از حساب مشتریان نمود.
بر اساس تحقیقات دادستانی کل، متهم ردیف سوم، وکالتنامه ای جعل کرد که از یکی از مشتریان بانک، وکالت دارد تا به نیابت از او به امور بانکی رسیدگی نماید.
وی همچنین کارت شناسایی مشتری بانک را جعل نمود و یک سیم کارت به نام وی خرید تا سیم کارت اصلی مشتری بانک را قطع نماید و سیم کارت جدید را فعال کند تا پیامک های بانک را دریافت کند و عملیات بانکی را انجام دهد.
الامارات الیوم