مستأجران خواهان وضع ضوابطی برای تضمین استرداد مبلغ بیمه اجاره شدند

0
1172

مستأجران در دبی و شارجه، به ضرورت وضع ضوابط واضح و روشن برای باز پس گرفتن مبلغی که در ابتدای عقد اجار بعنوان بیمه، پرداخت می کنند؛ تاکید نمودند. چون برخی از بنگاه های معاملات املاک، از پس دادن این مبلغ ممانعت می کنند یا در آن سهل انگاری می نمایند.
همچنین تاکید نمودند که بنگاه های معاملات املاک، بخشی از مبلغ بیمه را که توسط مستأجر پیش پرداخت شده بود را صرفنظر از اینکه مستأجر خسارتی به واحد اجاره ای وارد آورده یا خیر، بازپس نمی دهند.
الامارات الیوم