تصادف با سلامت روان ما چه می کند؟

0
1812

تصادف با توجه به میزان و شدت آسیبی که برای افراد ایجاد می کند، آثار روانی مختلفی دارد. اختلال در خواب و غذاخوردن، کابوس های شبانه، اختلال در راه رفتن، افسردگی و اضطراب های مداوم که اگر عمق پیدا کند و بهبود پیدا نکند به بیماری های روان تنی (التهاب معده، تیک های عصبی، فشارخون و…) تبدیل خواهد شد.
همه این علایم، از تاثیراتی است که بعد از تصادف، اطرافیان و بازماندگان را درگیر خواهد کرد. البته این تاثیرات با توجه به آنکه افراد در چه گروه سنی قرار دارند، تفاوت دارد. به طور مثال در مورد این حادثه تاسف انگیز، فرزند این شاعر و همسرش که تنها بازمانده خانواده است، به حمایت اطرافیان نیاز دارد تا بتواند از این بحران روحی روانی بیرون بیاید. به طور کلی، تاثیرات روانی پس از وقوع سوانح در روان شناسی «اختلال بعد از حادثه» نامیده می شوند که بروز آن در افراد مختلف با هم تفاوت دارد.
تصادف بر زنان چه تاثیری می گذارد؟
ویژگی های روان شناختی مردان و زنان باعث می شود واکنش های آنها به حوادثی مانند تصادف با هم تفاوت داشته باشد. باید بدانید «اختلال روانی پس از حادثه» در زنان بیشتر از مردان است و زنان به دلیل آنکه عواطف رقیق تری دارند و درون گراترند، پس از وقوع حادثه، بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند. زنانی که نقش های شغلی و اجتماعی ضعیف تری در اجتماع دارند و زنان خانه دار، آسیب بیشتری خواهند دید و تاوان های عاطفی بیشتری می پردازند. حتی در زنان، علایم روان تنی ناشی از تاثیرات روانی تصادف بیشتر دیده می شود. بسیاری از مردان مراجعه کننده به مراکز مشاوره می گویند همسرشان بعد از گذشت ۷ تا ۸ ماه از وقوع تصادف و مرگ عزیزانش، هنوز با این سوگ کنار نیامده و به زندگی عادی بازنگشته است.
تصادف بر مردان چه تاثیری می گذارد؟
مردان خیلی راحت تر و سریع تر با چنین حوادثی کنار می آیند. مردان ترجیح می دهند حادثه را زودتر فراموش کنند و به زندگی عادی بازگردند به همین دلیل اگر اعضای خانواده شان را از دست داده باشند، به جای آنکه عکس آنها را را به دیوار بزنند، آن را داخل کمد می گذارند ولی زنان برعکس رفتار می کنند. معمولا مردان بعد از اینکه فرزندشان را از دست می دهند، زودتر از زنان تمایل پیدا می کنند دوباره بچه دار شوند و معمولا بعد از گذشت ۱ تا ۲ ماه توانمندی روحی و روانی خود را برای از سر گرفتن روابط زناشویی هم به دست می آورند. پیشنهاد مسافرت، رفتن به پیک نیک و مراسم جشن و شادی از طرف مردان بیشتر دیده می شود، در صورتی که زنان بعد از وقوع حادثه، تمایل کمتری به این تفریح ها نشان می دهند. در مورد حوادثی که منجر به نقص عضو یا بیماری در افراد می شود نیز این تفاوت ها مصداق دارد واحساس ناتوانی در زنان بیشتر از مردان است.