تغییرات کوچک سبک زندگی؛ تاثیرات بزرگ سلامتی

0
1380

“سبک زندگی” مجموعه عواملی است که در ارتباط با سلامت فرد می باشند، امروزه پیروی از سبک زندگی سالم به مهم ترین اصل در دستیابی به سلامتی و طول عمر تبدیل شده است، که در حفظ و ارتقاء سلامتی افراد، پیشگیری و کنترل بسیاری بیماری ها و مرگ و میر نقش دارد. بر اساس نتایج یک مطالعه جدید حتی تغییرات کوچک در سبک زندگی با کاهش خطر بروز سکته در ارتباط است.
بر اساس نتایج این مطالعه جدید در انجمن قلب آمریکا که در ژورنال Stroke منتشر شده است، تغییرات کوچکی در سبک و شیوه زندگی می تواند موجب کاهش بروز سکته گردد.
پژوهشگران در این مطالعه بیش از ۲۲ هزار نفر را مورد بررسی قرار دادند، میانگین سنی این افراد ۴۵ سال بود. اطلاعات این افراد بین سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ از طریق تلفن، پرسشنامه و آزمون های خانگی جمع آوری شد.
بر اساس این مطالعه تغییرات بهبود دهنده کوچک در سبک زندگی نیز می تواند به طور چشمگیری موجب کاهش بروز سکته گردد. بنابراین اصلاح سبک زندگی نه تنها به منظور پیشگیری از سکته بلکه برای ارتقاء کیفیت زندگی در همه زمینه ها توصیه می شود.