موارد مهم زبان بدن که “مدیر” باید هنگام سخن گفتن به آن توجه کند

0
1593

در زمان سخن گفتن علاوه بر استفاده از کلمات مناسب باید از زبان بدن به درستی استفاده شود کلمات منظور شما را به مخاطب القا می کند اما حرکات بدن به القای این پیام بهتر کمک می کند.
نکات ذیل به شما کمک میکند تا در هنگام سخنرانی مطلب مورد نظر را به درستی به مخاطب القا کنید تا نهایت تاثیر گذاری را داشته باشد

۱-برای حفظ اعتماد به نفس در هنگام سخنرانی هرگز قوز نکنید و محکم بایستید بازوها و قفسه سینه را روبه جلو ببرید این کار باعث می شود در هنگام سخنرانی بهتر نفس بکشید و آرامش داشته باشید.

۲-برای اینکه مخاطبان توجه بیشتری به شما داشته باشند و احساس راحتی کنند به آن ها لبخند بزنید. لبخند بهترین وسیله برای جلب توجه مخاطب است.

۳-برای اینکه توجه مخاطب به شما جلب شود از دست ها و حرکت بازوان خود استفاده کنید و در چشمان مخاطب نگاه کنید در این صورت مخاطبان بیشتر به شما توجه خواهند کرد اگر مستقیم به آن ها نگاه کنید.

۴-برای اینکه اقتدار و توانایی تان را نشان دهید آرامش خود را حفظ کنید و حرکات کوچک از دست ها و پاهای خود داشته باشید با این کار مخاطب بیشتر به شما اطمینان کرده و از اعتماد به نفس شما آگاهی پیدا می کند.

۵- هرگز نباید پشت سر هم صحبت کنید بلکه برای تاثیر بیشتر کلام کمی قدم بزنید کمی فاصله بگیرید. مثلا اگر می خواهید برای کارمندان تان ۳ نکته ی مهم را بازگو کنید هر کدام از نکات را در ۳ موقعیت متفاوت بیان کنید.

۶-حرکت دستان شما نباید زیاد تکراری باشد در این صورت مخاطب به شما توجه نخواهد کرد. در طول سخنرانی حرکات کوچک دست، تغییر حرکات، استفاده از حرکات سر و… باعث اثر گذاری بهتر و جلب توجه مخاطبان می شود.

۷-برای اینکه توجه مخاطبان را به نکته ای که روی برد نوشتید جلب کنید مستقیما به آن نکته اشاره کنید و خودتان هم به نکته نگاه کنید در چند ثانیه کوتاه مخاطب به دست و چشمان شما نگاه کرده و توجه اش به سمت نکته معطوف می شود.

۸-برای اینکه مخاطبان را تشویق به نظر دادن و صحبت کردن کنید دست های تان را باز کنید و یا در صورت وجود فضای کافی قدم بزنید و به مخاطبان نزدیک شوید یکی از راه هایی که می توانید از آن برای به صحبت درآوردن مخاطب استفاده کنید این است که به وی نزدیک شوید.

۹-برای اینکه پاسخ به سوالات سخت برای شما آسان جلوه داده شود مکث کنید و آرام نفس بکشید پس از آن سوال مخاطب را پاسخ دهید در هنگام پاسخ به مخاطب نگاه کنید.

۱۰-برای اینکه مخاطب سخنان شما را بپذیرد، از حرکات دست استفاده کنید به این معنا که در طول صحبت کردن لحن شما با حرکت دستتان نشان از موفقیت و پیروزی داشته باشد سعی کنید در ابتدای سخنرانی احوال پرسی کنید، لبخند بزنید و با اطمینان سخن بگویید.