آخرین مهلت معافیتِ متخلفان از قانون (اقامت) در ۱۷ نوامبر به پایان می رسد

0
27

اداره هویت و تابعیت فدرال اظهار داشت: دوره معافیت متخلفان قانون ورود و اقامت خارجیان، در ۱۷ نوامبر پایان می یابد و آنها باید قبل از این تاریخ برای معاف شدن از جريمه، کشور را ترک کنند.
و خاطرنشان کرد: دارندگان ویزا که مایل به برگشت از فرودگاه های ابوظبی، شارجه و راس الخیمه هستند باید شش ساعت قبل از ساعت پرواز در فرودگاه حضور پيدا کنند و کسانی که مایل به سفراز طریق فرودگاه دبی هستند باید ۴۸ ساعت قبل از پرواز به مرکز پلیس امنیت هواپیمایی کشوری نزدیک ترمینال ۲ مراجعه کنند.
پورتال رسمی دولت امارات متحده عربی جریمه ها را در صورت اضافه بر مدت مجوز ورود یا ویزا به اين شرح قرار داد.
در صورتی که یک جهانگرد یا بازدید کننده بيشتر از مدت اقامت باقی بماند، برای روز اول ۲۰۰ درهم جریمه می شود و برای هر روزی که اضافه شود ۱۰۰ درهم جریمه در نظر گرفته شده و ۱۰۰ درهم هزینه خدمات اضافی هنگام خروج از کشور از وی دریافت می شود.
الامارات الیوم