آغاز پروازهای مسافربری فرودگاه راس الخیمه

0
23

فرودگاه بین المللی راس الخیمه، ازامروز پنجشنبه ۱۵ اکتبر، پروازهای مسافربری خود را مطابق با جدول زمان‌بندی از پیش تهیه شده، آغاز می‌کند.
شبکه عمید الامارات