آغاز پروازهای هواپیمایی ابوظبی به قاهره

0
22

شرکت هواپیمایی ایر عربیا ابوظبی اعلام کرد، از ۲۴ سپتامبر پروازهای خود را به پایتخت مصر (القاهره) مجددا از سر می‌گیرد.
البیان