ابوظبی مجوزهای پارکینگ را که تا یک سال معتبر هستند راه اندازی می کند

0
63

ابوظبی از روز دوشنبه مجوزهای پارک مدت محدود به مدت یک، سه، شش و ۱۲ ماه را معرفی کرده است.
بیش از ۷۰۰ جای پارک در ابوظبی احداث شده است.
مشتریان ، افراد و شرکت ها می توانند از این مجوزها برای پارک وسایل نقلیه خود در پارکینگ های عمومی سطحی که با رنگ سیاه و آبی در ابوظبی و العین مشخص شده، استفاده کنند.
هزینه ها برای
یک ماه: ۳۹۱ درهم
سه ماه: ۱,۱۷۴ درهم
شش ماه: ۲,۳۴۸
و يک سال ۴,۶۹۵ است
رانندگان می توانند از طریق: www.itc.gov.ae – بخش خدمات الکترونیکی برای این مجوز درخواست دهند.
ارائۀ ID امارات و کارت ثبت نام وسیله نقلیه الزامی است!
مرکز حمل و نقل یکپارچه (ITC) اداره شهرداری و حمل و نقل ابوظبی گفت: خدمت جديد از پرداخت هزینه ساعتی و روزانه پارکینگ شما را بی نياز می کند.
این مجوز فقط در پارکینگ های استاندارد واجد شرایط است و در پارکينگ های ویلاها و مناطق مسکونی یا پارکینگ هایی که با رنگ سفید و آبی مشخص شده اند قابل استفاده نیست.
شرکت ها و اشخاص می توانند برای هر یک از وسایل نقلیه خود مجوز بگیرند به شرطی که شماره پلاک عمومی نداشته باشد.
مجوز پارکینگ به مدت محدود به شما امکان رزرو پارکینگ ، استفاده از پارکینگ اختصاصی یا پارک در مناطق ممنوع را نمی دهد.

از آنجا که مجوز به صورت آنلاین صادر می شود ، نیازی به نمایش آن روی داشبورد وسیله نقلیه نیست.
ITC گفت: مشتریان همچنین می توانند جزئیات مجوز را هر زمان که بخواهند اصلاح کنند.
در صورت مسافرت؛ دارنده مجوز می تواند درخواستی را برای پارک خودرو در مکان های اختصاصی پارکینگ ارائه دهند.