اتمام قانون استراحت ظهر با کاهش گرما در امارات

0
67

وزارت منابع انسانی و امارات متحده عربی (MOHRE) اعلام کرده است که دوره قانون موقت وقفۀ نیمروزی – که از ۱۵ ژوئن آغاز شد و هر گونه کار در فضای باز بین ساعت ۱۲:۳۰ ظهر تا ۳ بعد از ظهر را ممنوع کرد – در ۱۵ سپتامبر به پایان رسید.
استراحت اجباری سالانه ظهر با هدف تضمین رفاه و ایمنی کارگران زیر نور مستقیم خورشید و محافظت از آنها در برابر گرما در ماه های تابستان انجام می شود.