ارائه آزمايش کرونا در مرکز تجارت جهانی دبی

0
386

اداره بهداشت دبی از ارائه آزمایشِ کرونا در مرکز تجارت جهانی دبی، جهت خدمت به نمایندگان شرکت ها، غرفه داران و مراجعه کنندگان به مرکز که در کنفرانس ها، مجامع و نمایشگاه های بین المللی میزبان مرکز هستند، خبر داد.