ارائه پروتکل جدید برای تشخیص کووید-۱۹

0
216

دانشگاه نیویورک واحد ابوظبی، اخیرا پروتکل جدیدی را جهت تست دقیق تر کووید-۱۹ در نمونه های بالینی ابداع نموده است. این روش سه مرحله ای امکان حذف جواب های منفی کاذب را برای آزمایشگاه ها فراهم می آورد، لذا افرادی که هنوز علایمی نشان نمی دهند و یا در فاز نخستین بیماری کرونا قرار دارند براحتی شناسایی می شوند. این امر خود در کنترل بیماری و پیشگیری از شیوع آن نقشی بسزا دارد. در این پروتکل از تکنولوژی میکروفلوئید و گام پیش تکثیر بهره گرفته شده است.