ارائۀ واکسن کوويد به کلیه نمایندگان کشورهای شرکت کننده در نمایشگاه ۲۰۲۰ دبی

0
26

عاليجناب شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم، ولیعهد دبی تأیید کردند: “اکسپو ۲۰۲۰ دبی” دروازه ای برای امید به جهان در بازگشت به زندگی عادی است.
ايشان در ادامه افزودند: برای داشتن یک تجربۀ ايمن و به ياد ماندنی؛ تهیه واکسن های لازم برای همه نمایندگان رسمی کشورهای شرکت کننده در اکسپو۲۰۲۰ فراهم نماييد.