ارسال نمونه سواب کرونا برخی کشورها برای آزمایش به ابوظبی

0
28

دکتر جمال الكعبی؛ معاون وزیر بهداشت در ابوظبی بیان كرد:
امارات متحده عربی در زمینه مقابله با بیماری همه گیر و پیامدهای ویروس کوويد-۱۹ در میان بهترین كشورهای جهان قرار دارد.
همچنين توانایی های اين کشور از نظر صلاحیت کادر پزشکی و انجام صدها هزار بررسی پیشگیرانه برای شناسایی روزانه ویروس کرونا، در اختیار داشتن بهترین فن آوری های مدرن و زیرساخت های پیشرفته در بخش بهداشت، برخی از کشورها را برانگیخته تا از ما درخواست کمک نمايند.
از اين روی، توافق نامه هایی با گروهی از کشورها برای ارسال نمونه های آزمایشی آنها از طریق حمل و نقل هوایی برای بررسی آزمایش های PCR در ابوظبی و ارائه نتایج در طی ۲۴ ساعت به آنها انجام شده است.