اسکی دبی برنده جايزه بهترين پیستِ اسکیِ داخل سالن

0
25

اسکی دبی برای پنجمین سال متوالی جایزه بهترین پیست اسکی جهانی داخلِ سالن را (جوایز جهانی اسکی/ World Ski Awards) از آنِ خود کسب کرد.
اسکی دبی، پیش از اين همچنين برنده (بهترین مکان در خدمات برجسته) از جمله پذیرایی و سرگرمی را نيز کسب کرده بود.