افزايش ۲۳۵ درصدی خودروهای برقی در دبی

0
33

آمارهای اخير که توسط اداره راهداری و حمل و نقل دبی منتشر شده، نشان از اين دارد: طی ۹ ماه گذشته تعداد وسايل نقليه برقی مجازدر دبی ۲۳۵ درصد افزايش داشته است.
اين در حالی است که اداره راهداری و حمل و نقل دبی با راه اندازی مجموعه ای از تسهيلات برای دارندگان اين نوع وسایل نقلیه، از جمله معافیت از هزینه های ثبت نام و تمدید، هزینه پارکينگ و هزینه برچسب خدمات (سالیک) که روی شیشه های خودرو چسبانده شده، تا عبور خود را از دروازه های سیستم (سالیک) ثبت کند. افراد را به استفاده از وسایل نقلیه برقی تشویق می کند.
الامارات الیوم