افزايش ۴۰ اتوبوس درون شهری در دبی

0
115

به گزارش مدیر اداره حمل و نقل عمومی دبی، این شرکت ۴۰ اتوبوس داخلی را برای افزايش اتوبوس های خود در ايستگاه های شلوغ و حفظ فاصله اجتماعی اضافه نموده است.

البیان