افزایش ساعات کاری کافه‌های عجمان

0
30

به گزارش اداره بحران و موارد اضطراری، کافه‌های عجمان اجازه دارند تا ساعت ۱ نیمه شب فعالیت داشته باشند.
این در حالی است که پیش از این تا ساعت ۱۱ شب مجاز بود تا کافه‌ها باز باشند.
همچنین رستوران‌های عجمان ضمن رعایت پروتکل‌های بهداشتی، مجاز به فعالیت بدون زمان بندی مشخص هستند.