اقامتگاه جديد Moon retreatبه زودی در شارجه افتتاح می شود!

0
25

یک تجربه جدید کمپینگ برای گذراندن شبی در زیر آسمان در همین نزدیکی، در امارات ساخته شده است که بزودی افتتاح می‌شود.
Moon retreat یک مکان تفریحی گردشگری جذاب رو به مناظر ملیحه(یکی از مناطق شارجه) است که بزودی افتتاح می‌گردد.
۱۰ اقامتگاه گنبدی شکل یک تخته، ۴ چادر خانوادگی و ۲ چادر یک تخته در این مکان تفریحی می‌باشد.
هر یک از این اقامتگاه‌ها به تمام امکاناتی رفاهی که برای اقامتی راحت نیازمی‌باشدمجهز می باشند و در اکثر گنبدها و چادرها استخرهای اختصاصی نیز وجود دارد.
پیاده روی در میان مناظر ناهموار ملیحه، همراه با بازدید از مرکز باستان شناسی آن منطقه که در آن نزدیکی است، جایی که می‌توانید فسیل‌ها، آثار باستانی و مقبره‌ها را مشاهده کنید.