امارات متحده عربی اولین در جهان به دليل استفاده از سگ های پليس در تشخيص Covid 19

0
233

امارات متحده عربی طی تلاشهای مستمر خود و اقدامات پیشگیرانه برای محدود کردن شيوع ویروس کرونا به منظور امنیت و محافظت در جامعه، پس از کاربرد عملی موفق سگهای پلیس در فرودگاه های کشور، به عنوان یک خط دفاعی جدید در تشخیص پتانسیل های آلوده به ویروس جدید کرونا نخستین کشور در جهان شناخته شد که چنين تکنيکی را به کار برده به گونه ای که هنوز هم تعدادی از کشورها در مراحل مطالعه و آموزشِ استفاده از سگ ها در تشخيص افراد مشکوک به کوويد-۱۹ قرار دارند.

الامارات الیوم