امارات واکسن کرونای MODERNAرا برای استفاده اضطراری تأیید کرد.

0
192

وزارت بهداشت و پیشگیری امارات متحده عربی از ثبت واکسن کرونای مُدرنا برای استفاده اضطراری خبر داد.
این پنجمین واکسن کوويد-۱۹ است که برای استفاده در کشور تأیید شده است.
این تصمیم پس از اتمام آزمایشات بالینی و ارزیابی دقیق و همچنین تأیید سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) اتخاذ شد.
دکتر محمد سلیم العلما، تأکید کرد: این اقدام برای تسریع در روند بهبودی و ایمن سازی جامعه بسیار مهم است.
همچنين این تصمیم مقامات بهداشتی را قادر می سازد که واکسن را پس از رعایت استانداردهای ایمنی و کارآیی مربوط به حمل و نقل وارد کشور نمايند.