امارات پنجمین کشور در ارسال ماهواره به مریخ

0
95

آیا می‌دانید امارات پنجمین کشوری خواهد شد که سعی دارد کاوشگری را به مریخ ارسال کند؟
قرار براین است که کاوشگر امید ۴۳۹ کیلومتر را با سرعت ۱۲۱ هزار کیلومتر در ساعت بپیماید.
شبکه ابوظبی الاخباریه