اولین آمبولانس تخصصی واکسیناسیون افراد مسن در خانه هایشان

0
140

شرکت خدمات آمبولانس دبی، با مشارکت سازمان بهداشت و توسعه جامعۀ دبی، اولین آمبولانس تخصصی در واکسیناسیون افراد مسن و دارای معلوليت را با واکسن کوويد-۱۹ ، به عنوان بخشی از ابتکار عمل (تطعيمك في بيتك) در تمامی مناطق دبی آغاز میکند.