اولین فضانورد زن اماراتی

0
42

کاوشگر امید در روز ۹ فوریه با موفقیت وارد مدار مریخ شد و به زودی امکان دارد امارات اولین زن فضانورد را دو هفته دیگر به تیم خود اضافه کند.
۵ زن و ۹ مرد برای برای عضویت در دومین گروه برنامه فضانوردی مرکز فضایی محمد بن راشد رقابت می‌کنند.
از ۴۳۰۰ متقاضی برای این برنامه فضانوردی، ۱۴۰۰ زن اماراتی بوده اند که حدود ۲۵۰ نفر بیشتر از سال ۲۰۱۸ است.
این دو فضانورد جدید عضوی از گروه فضانوردان در حال توسعه امارات می‌شوند که هم اکنون شامل هزاع المنصوری و دکتر سلطان النیادی است.
سالم المری، رئیس برنامه فضایی امارات تایید کرد: فضانورد اماراتی بعدی به احتمال زیاد یک زن خواهد بود.
وی گفت: ۱۴۰۰ زن درخواست دادند و ما کاندیداهای بسیار خوبی داشتیم. برخی از آنها دارای مدرک دکترا و پزشکی هستند. همچنین از نظر جسمانی و روانی مناسب هستند. ما گروه بزرگتری را در مقایسه با سال گذشته دیدیم و این برای امارات بزرگ است. این فرصتی عالی برای پیوستن به هزاع و سلطان و قرار گرفتن در شماره ۳ و ۴ در فهرست فضانوردان امارات خواهد بود. ما این بار بدنبال مهارت‌های متفاوتی هستیم. یک فرد که مهارتهای متفاوتی دارد بهترین گزینه برای این نقش است.