(اپرای دبی) میزبان (دریاچه قو) می شود.

0
167

(باله شهر مسکو) از ۲۶ تا ۲۸ نوامبر به دبی باز می گردد تا نمایش معروف خود (دریاچه قو) را در (اپرای دبی) به سبک متمایز روسی ارائه دهد. جایی که رقصندگان گروه، شکوه موسیقیدان نابغه روسی، چایکوفسکی را احیا می کنند، به سبکی استادانه که شکوه لباس، موسیقی و داستان حماسی تأثیرگذار را در هم آمیخته است.
الامارات الیوم