ایستگاه پلیس هوشمند

0
30

(Walk_in) پلیس دبی در DSO دبی سیلکون او آ سیس قرار دارد.
این ایستگاه در دسامبر ۲۰۲۰ افتتاح شد!
ایستگاه هوشمند، نیازی به حضور افسران پلیس در آن نیست.
SPS در DSO بیش از ۶۰ سرویس هوشمند اصلی و فرعی مبتنی بر جامعه را به هفت زبان به صورت شبانه‌روزی ارائه می‌دهد.