بازگشایی سینماهای ابوظبی با ۳۰% ظرفيت

0
46

کمیته مدیریت اضطراری ، بحران و بلایای بیماری کرونا در ابوظبی امروز با رعایت کلیه اقدامات پیشگیرانه مصوب، مانند استفاده از ماسک، فاصله فیزیکی و ضدعفونی مداوم ، بازگشایی سینماها را با ۳۰ درصد ظرفیت تصویب کرد.