بازگشایی مسجد شیخ زاید برای بازدید کنندگان

0
38

مسجد بزرگ شيخ زايد در ابوظبی از امروز يکشنبه ضمن رعايت تمامی پروتکل های بهداشتی برای بازديدکنندگان بازگشایی می شود.
البته فراموش نشود، قبل از رفتن به اين مکان، بازديدکنندگان می باستی رزرو کنند و اين اقدام به منظور جلوگيری از تجمعات با توجه به شرایط بحرانی فعلی است.
الامارات الیوم