بررسی مطالعات بر روی بزاق دهان به جای سواب بینی در تست کرونا

0
190

محققان دانشگاه پزشکی و علوم بهداشتی محمد بن راشد، مطالعات خود را درمورد اثربخشی استفاده از بزاق دهان به جای سواب بینی برای تست ویروس Covid-19 به پایان رساندند و این مطالعه برای اولین بار در سطح امارات و خاورمیانه است که بر روی بزاق و سواب بينی ۴۰۱ فرد مورد آزمايش قرار گرفت. از اين تعداد ۵۰٪ آنها بدون علائم بودند و سپس نمونه ها برای تشخیص ویروس Covid-19 در آزمایشگاه بین المللی UniLabs مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج نشان داد که این آزمایش در شناسایی ویروس در نمونه های بزاق با حساسیت ۷۰٪ و کيفيت ۹۵٪ موفقیت آمیز بوده است.

شبکه ابوظبی الاخباريه