بررسی کارنامه دو دهه صادرات ایران

0
1492

هر چند فاصله قیمت کالاهای صادراتی از ایران و وارداتی به ایران بسیار قابل ملاحظه است اما بررسی ها نشان می دهد روند افزایشی قیمت کالاهای صادراتی از ایران با تشدید تحریم های غربی علیه کشور متوقف و قیمت اقلامی که از ایران به بازارهای جهانی عرضه می شدند، کاهش یافت .
بررسی‌ها نشان می دهد قیمت هر تن کالای صادراتی از ایران در سال ۱۳۹۰ در حدود ۵۰۹ دلار بوده است که این رقم در سال پس از آن ، با تشدید تحریم‌های غربی به ۴۶۶ و در سال ۱۳۹۲ به ۳۸۹ دلار کاهش یافته است .
قیمت کالاهای صادراتی از ایران در بهترین شرایط نیز یک سوم قیمت کالاهای وارداتی به ایران بوده است . این بدان معناست که صادرات غیر نفتی ایران نیز از ارزش افزوده پایینی برخوردار است و همان طور که آمارهای گمرک نشان می دهد بخش مهمی از این اقلام را گازهای همراه نفت و مواد خام معدنی و … تشکیل می دهد .
با این حال بالاترین قیمت کالاهای صادر شده از ایران به سال ۱۳۹۰ ، یعنی سال پیش از تحریم ها بازنمی‌گردد . در این سال قیمت هر تن کالای صادراتی از ایران ۵۰۹ دلار برآورد شده است ، در حالی که در سال ۱۳۸۷ هر تن کالای صادراتی از کشور در حدود ۵۵۱ دلار تخمین شده است.
این رقم، بالاترین قیمت کالاهای صادراتی از کشور طی دو دهه اخیر محسوب می شود و ایران حتی در بهترین سال های رشد درآمد نفتی و بهبود وضعیت اقتصادی از منظر تامین نقدینگی نتوانست این رقم را در کارنامه خود تکرار کند .