برپائی چادرهای ماه رمضان در عجمان لغو شد

0
52

مقامات عجمان به عنوان یک اقدام پیشگیرانه در برابر گسترش کوويد-۱۹ ، همه مجوزهای برپایی چادرهای افطار ماه رمضان را در اين امارات لغو اعلام کرد.
توزيع وعده های غذایی از طريق ثبت در سايت امسال انجام می گردد.
اين در حالی است که پيش از اين همه مجوزهای برپایی چادر های افطار ماه رمضان در دبی لغو شد!

هدف از این حرکت جلوگیری از اجتماعات بزرگی است که مردم ممکن است قوانین فاصله اجتماعی را رعايت نکنند.