بیش از ۳۵ هزار نفر سه بار از نمایشگاه اکسپو۲۰۲۰ بازدید کرده‌اند

0
33

مقامات اکسپو در جلسه روزانه در ۱۸ اکتبر اعلام کردند که از ۱۱ تا ۱۷ اکتبر ، در مجموع ۷۷۱،۴۷۷ بازدید از طريق بلیط ثبت شده است.
این ارقام شامل همه دارندگان بلیط فیزیکی است اما شرکت کنندگان ، غرفه داران و هیئت ها را شامل نمی شود.
این نمایشگاه جهانی که بیش از چهار کیلومتر مربع وسعت دارد ، در هفته دوم خود از ۱۸۱ ملیت استقبال کرد.
بیش از ۳۵۰۰۰ بازدیدکننده سه بار از نمایشگاه بازدید کرده اند. علاوه بر این ، تعداد بازدیدکنندگان مجازی از اول اکتبر به ۹٫۳ میلیون نفر افزایش یافته است که نسبت به هفته قبل ۱٫۵ میلیون نفر افزایش یافته است.
غرفه روسیه در نمایشگاه اعلام کرد که از ۱۰۰۰۰۰ بازدید کننده استقبال کرده است.