بیش از ۹۵٪ از شهروندان و ساکنان، دبی را بهترين مکان برای زندگی می دانند

0
99

نتایج ششمین نظرسنجی اجتماعی، که توسط سازمان توسعه جامعه در دبی با مشارکت مرکز آمار دبی تهیه شده است، نشان از اين دارد؛ بیش از ۹۵٪ از شهروندان و ساکنان دبی، اين شهررا به عنوان بهترين مکان برای زندگی می دانند.
همچنين بر اساس این بررسی مشخص شد، پیشرفت امارات درميان کشورهای OECD از نظر متوسط رضایت جمعیت به ۸٫۴
در مقیاس ۰ تا ۱۰ در مقایسه با فنلاند ۷٫۶ ، سوئیس ۷٫۵ و هلند ۷٫۴ رسيده است.