تبریک ناسا جهت پرتاب کاوشگر اميد امارات

0
538

جیم برایدنستاین، مدیر اداره کل ملی هوانوردی و فضا “ناسا”، موفقیت امارات متحده عربی را به خاطر راه اندازی کاوشگر امید برای اکتشاف مریخ ، تبریک گفت.
الامارات الیوم