تعیین پنج هدف اصلی برای آینده بخش درمان

0
38

طی جلسه ای که با توجه به رهنمودهای عالیحناب شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، معاون رئیس ، نخست وزیر امارات و حاکم دبی، در راستای برنامه توسعه پنجاه سال آینده بخش درمان تشکیل شد، پنج هدف اصلی تعیین گردید.
اهداف تعیین شده عبارتند از: ایجاد جامعه سالم و فعال، پیشرو بودن در بخش مراقبت های بهداشتی، توسعه یک سیستم درمان هوشمند، تبدیل الگوی مراقبت های بهداشتی سنتی به الگویی با خدمات اختصاصی تر (شخصی)، ارتقاء سلامت روان و ایجاد یک سیستم مراقبتی پیشگیرانه که پیدایش بیماری ها و گسترش همه گیری ها را بررسی کند.
برنامه های پنجاه سال آینده مبتنی بر راه اندازی پروژه هایی است که بیشتر بر هوش مصنوعی، مراقبت های بهداشتی ۲۴ ساعته پیشگیرانه و درمان هوشمند (بدون دخالت انسان) تمرکز دارند. لزوم همکاری بخش های فدرال و محلی برای ارائه خدمات بهداشتی جامع و کارآمد نیز مورد تاکید قرار گرفت.